Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych

Aplikacje oraz warstwy działające na urządzeniach mobilnych w sposób zintegrowany z magistralą serwerową Phantom przy wykorzystaniu technologii m.in.:

  • Bluetooth
  • Rzeczywistość rozszerzona(AR)
  • GSM/GPRS itp
  • GPS
  • NFC
  • Rozpoznawanie obrazu (np. QR, markery graficzne)

Platforma serwerowa Phantom

Główna część systemu. Umożliwia przetwarzanie/monitorowanie/zapisywanie danych w różnych formatach z różnych źródeł i transfer za pomocą różnych protokołów oraz integrację z innym oprogramowaniem/warstwami (np. aplikacje mobilne, systemy CRM). Na bazie tej platformy powstały wszystkie oferowane rozwiązania.

Więcej szczegółów »

Warstwy klienckie

Wielowarstowy dostęp do systemu oraz poszczególnych modułów funkcjonalnych realizowany jest za pomocą przeglądarki WWW (XBAP/HTTP/Web Sockets), API platformy Phantom (m.in. poprzez skrypty, usługi sieciowe) oraz dedykowanych aplikacji


Modelowanie rozwiązań
Systemy szyte na miarę

Wielowarstowy/szkieletowy charakter platformy daje do dyspozycji mechanizm szybkiego tworzenia niestandardowych systemów w opraciu o sugestie/projekt klienta. Rozproszone moduły funkcjonalne będące częścią platformy działają w środowisku sieciowym w transparentny sposób bez konieczności instalacji na stacjach klienckich.


Platforma Phantom
Elastyczność, skalowalność i efektywność wdrożeniowa

Serwery Phantom funkcjonują jako niskopoziomowe jednostki w modelu N-Tier realizujące dowolne procesy nasłuchiwania, przetwarzania oraz generowania danych lub akcji. Dzięki takiej architekturze i obsłudze najnowszych technologii możliwa staje się realizacja złożonych rozwiązań według ścisłej specyfikacji klienta. Główny obszar zastosowania obejmuje implementację oprogramowania biznesowego zarówno w postaci samodzielnego produktu jak również rozszerzenia zintegrowanego z innymi systemami komputerowymi. Warstwa modelowania sekwencji (procesów) przy wykorzystaniu m.in. gotowych bloków funkcjonalnych znacznie ułatwia rozbudowę oraz utrzymanie systemu.
Podstawowe zadania: